Icepic Fotograf Marcus Johansson

Bildjakt Nya bildmotiv

  • Tema: Färgbilder
  • Kunskapsnivå: Nybörjare – Entusiast
  • Effektiv fotografering 20-40 övningstimmar
  • Pris 495 kr.

Fotografering går ut på att berätta med bild. Att rikta kameran mot ett motiv och trycka av kallas i branschen för att dokumentera. Vilket kan liknas vid att kopiera ett dokument i en kopieringsmaskin. Inte så mycket fotografens förtjänst med andra ord.

Nedanstående fotoövningar är skapade för att bjuda in till att fotografera mera. Resonemang med tankar som kan hjälpa dig att bli medveten om hur mycket mer du kan påverka bilden i fotograferingsögonblicket.

Bildtemats huvsakliga syfte är att sätta fingret på vad du verkligen kan och vad du kan förbättra. Nya bildmotiv tvingar fram tänk kring hur du skall fotografera för att skapa ett intressant fotografi. Ditt tillvägagångsätt förankras medvetet och ligger kvar i minnet som underlag vid bildanalys. Analys sätter fingret på kunskapsdelar som hjälper dig utvecklas. Enkelt och logiskt i teorin men blir förståeligare genom praktik. Poängen med att fotografera sådant som kanske inte intresserar dig motivmässigt fungerar likt när du reser eller besöker nya platser och kommer hem upprymd av perspektiv och distans. I kort går det här ut på att om du vill utvecklas inom en särskild motivkategori gör du klokt i att lära parallellt om helt andra.

Tolka inte text och övningar som en bruksanvisning. Se det mer som förslag till ett eller flera alternativa sätt att fotografera. Är du nybörjare så gör uppgiften efter hur du förstår utan krångel. Ställer du högre krav kan du anta dessa utmaningar. Det är Du som är fotografen och bestämmer likt chauffören bakom ratten!

Fotoövningen kan börja...

Tillbaka

Köp kursen med ett mejl till marcus@icepic.se så returneras en bekräftelse med kontonummer följt av kursdokumenten.