Icepic Fotograf Marcus Johansson

Marzahn bostadsområde – Berlin

Marzahn från forna DDR – Öst Berlin. Ett bostadsområde med drygt 103.000 invånare på en area om 19,5 km² helt i stil med våra förorter i Sverige.
Stadsdelsområdet utgörs av fem mindre stadsdelar: Biesdorf, Kaulsdorf, Hellersdorf, Mahlsdorf och Marzahn. Alla dessa stadsdelar låg fram till 1920 i Brandenburg, som fristående från Berlin, och inkorporerades sedan vid denna tidpunkt i Berlin. De tillhörde fram till 1979 stadsdelsområdet Lichtenberg. Då bröts dock dessa stadsdelar ut ur Lichtenberg och bildade istället ett nytt stadsdelsområde med namnet Marzahn. I början av det östtyska miljonprogrammet byggdes nya hus huvudsakligen i Marzahn. Senare påbörjades en större byggverksamhet även i Hellersdorf och då antalet invånare ökade delades distriktet upp 1986. Stadsdelarna Hellersdorf, Kaulsdorf och Mahlsdorf bildade, fram till stadsdelsområdets återförening, stadsdelsområdet Hellersdorf. Källa Wikipedia
Fotograf Marcus Johansson
Varje gång jag besöker Berlin försöker jag göra och se något nytt om tid finns utöver mina fotoworkshops där.