Icepic Fotograf Marcus Johansson

Reportagefoto workshop

icepic workshops 20 år 2021

Temafotografering tvingar fram ditt yttersta när det kommer till Tänk och Genomförande. Det går aldrig att göra mer än sitt bästa men det behöver praktiseras oftare i fler situationer och med alternativa bildmotiv.

Att göra bildberättelse i reportageform får dig att tänka till och stanna upp mer än vid vanlig enkel motivfotografering. Ett strukturerat uppställt fotograferingsflöde för förberedelser och genomförande hjälper dig fram till slutprodukten med ca 7 bilder. Ett reportage med målet att intressera och engagera för tilltänkt betraktare.

Kontrast i pandemitider

Kursavgift 5800 kr.

Upplägg ca 10 timmar med mig som privat handledare fördelad till förberedelser över telefon. Skriftligt uppställda skräddarsydda fotoövningar för valt reportagetema. Heldagsworkshop privat i Stockholm 6 tim. Redovisning av uppgiften med analys och diskussion ca 2 tim. 10 timmar som deltagaren genomför på egen hand. Du/ni kan således förlägga reportaget varthelst ni önskar här i Sverige eller utomlands. Min bredd som yrkesfotograf gör att jag kan guida er genom i stort sett alla motivkategorier med mycket hög kvalitet och det finns inga som helst begränsningar för vad du än önskar berätta om!

Filmfotograf /Vloggare

Kursen kan genomföras med vilken kamera som helst eller mobilkamera

Så här går vi till väga:

Telefonmöte med mig som reder ut var du står kunskapsmässigt samt vad du önskar uppnå eller förbättra. Tillsammans reder vi ut vilken inriktning på tema som lämpar sig för ditt reportage samt ungefärlig kunskapsnivå där vi kan variera efter enkelt, högre krav eller professionellt.

Steg 1. Vi sätter gemensamt upp temat med ett antal rubriker som blir till grund för din bildberättelse. Det här kan göras genom personligt möte med mig eller över telefon beroende på tidsaspekt eller avstånd för dig till Stockholm.

Steg 2. Jag formar en lista med bildrubriker och föreslår fotograferingsmetoder med tips kring ”tänk på” och rutinerade sätt att belysa med bildkomposition och kamerateknik.

Steg 3. En kursdag med mig i Stockholm baserat på temat

Steg: 4 Du slutför reportaget på egen hand

Steg 5. Redovisning till mig i Stockholm med printade A4:or i uppställd visningsordning. Analys och diskussion kring fotografering med exponeringsteknik, bildkomposition samt reportagets bilder var för sig och som helhet. Vi vänder och vrider på alternativa tolkningar samt berättarstyrka för en tilltänkt målgrupp.

Mejla eller ring mig för frågor eller funderingar

Fotograf Marcus Johansson – icepic