Människor Berättande bilder

Här finder du exempel på berättande bilder ur olika evenemang!

Fotograf Marcus Johansson

Halvdag eller Heldags paket

Människor är alltid spännande! Och jag brukar använda bildspråk som förhoppningsvis berör, tar fram känsla och stämning och som gärna har stor trovärdighet med verklighetsförankring. (Se bilder längst ner på sidan)

Halvdags paket innehåll:
Fotografering av er verksamhet enligt era önskemål och förslag från mig. Urval och färdigställande av 4-6 fotografier som levereras digitalt färdiga för användning.
Pris 9600 kr.
Heldags paket innehåll:
Som ovan med 8-12 färdiga bilder.
Pris 15400 kr.

Har du för avsikt att prata bildspråk med din målgrupp?
Här är några viktiga frågeställningar:
– Vad är ert budskap?
– Till vem vänder ni er?
– Hur viktig är bildens trovärdighet?
– Hur framstår företagets ambition och kompetens genom era bilder?
– Vilka undertoner kan uppfattas av betraktaren?
– Hur länge skall bilden fungera tidsmässigt?
– Finns det en tråd som binder samman era bilder till en gemensam stil och berättelse eller kan det uppfattas som ett rörigt plockepinn?