Bildjakt porträtt

  • Tema: Porträtt
  • Kunskapsnivå: Nybörjare – Entusiast
  • Effektiv fotografering 20-40 övningstimmar
  • Pris 495 kr.
  • Telefonhandledning 495 kr.
  • Bildanalys 495 kr.
Porträtterad hemma i sovrummet

Bildjaktens genomgående syfte är att sätta fingret på avgörande kunskapsdelar som hjälper dig att skapa ett fint porträtt. Fotoövningarna är hämtade ur min yrkesroll som livnärt mig de senaste 24 åren. Jag vill genom nedanstående resonemang och tänk inspirera er till att öva och prova er fram med visheten om att det leder till bättre bilder och att varje aha-upplevelse ger er energi att fortsätta porträttera!

Du behöver ingen särskild kamera eller utrustning för att skapa fina porträtt.

Det är min bestämda uppfattning baserad på erfarenhet. Det är snarare hur du förhåller dig till kameran du använder som avgör. Genom kursens övningsmoment vill jag även belysa sådant som är av vikt förutom kameran som verktyg.

Ytterst är dessa övningar att betrakta som förslag till vad som gör en bättre bild. Det står dig fritt att tolka efter eget huvud snarare än att betrakta momenten som en slags bruksanvisning.

Övningsmomenten är uppställda efter hur jag själv tänker och resonerar då jag porträtterar. Ordningsföljden med tillvägagångssätt är inte avgörande för slutresultaten utan ett sätt att försöka göra det rationellt och pedagogiskt. Ett inarbetat fotograferingsflöde minimerar risker för att missa något eller göra fel.

Det är emellertid bra för den som vill utvecklas att göra fel under fotograferingen så länge syftet är att sätta fingret på vad som blivit tokigt i analysen. Det är tom nödvändigt eftersom det är onödigt svårt att tänka ut i förväg hur ny kunskap kommer att te sig.

Genomför övningen bättre eller sämre. Huvudsaken är att ni sedan tar er tid att analysera resultaten. Vill ni mer och önskar en professionell bedömning av era övningsbilder eller vill resonera med mig kring genomföranden under pågående övning kan ni köpa dessa tjänster som tillval. Men fullfölj dessa övningar först och ta ställning till om min hjälp behövs efteråt. Det är viktigt att pröva sig fram och tänka själv. Tillbaka

Köp kursen med ett mejl till marcus@icepic.se så returneras en bekräftelse med kontonummer följt av kursdokumenten.