BERÄTTANDE FOTOGRAFERING

Nyhet 2024 – Berättande fotografering i reportageform är spännande, mångsidigt och mycket utvecklande för deltagare som vill bredda sin fotografiska kompetens inom bildseende, genomförande och digital framkallningsprocess.

Kursens motivkategorier innehåller:

Människor – Arkitektur – Hantverk – Detaljbild – Interiör – Stämningar – Djur – Landskap – Stadsmotiv – Kultur – Aktiviteter – Kroppsspråk – Uttryck – Händelser – Arbete

Fotografering går ut på att skapa visuellt engagerande bilder till skillnad från att dokumentera. En lyckad bild intresserar betraktare att vilja se och veta mer utan förklarande text.  

Som bekant kan en bild kan säga mer en tusen ord. Om man vänder på det så består en bra bild ofta av mer än tusen beslut, -Bara för att ge perspektiv på det bakomliggande arbetet.

De bästa förutsättningar för vår bildberättelse finner vi på Skansen i Stockholm eller om annat önskemål finns. Skansen är en utmärkt arena för vad vi vill åstadkomma inom ett begränsat geografiskt område som dessutom går att återvända till så ofta man behöver eller vill för att slutföra ett fullgott resultat.

Innehåll i rubrikform:

  • Förberedelser med bildrubriker (storyboard) och berättelsens syfte sammantaget.
  • Exponeringsteknik för olika ljus, miljöer och händelser.
  • Anpassade kameravinklar och bildkompositioner utifrån deltagarens utrustning.
  • Hands on fotografering i skarpt läge med mig som privat handledare.
  • Diskussion och analys med konstruktiv feedback kring planerade och gjorda bilder utifrån fotografins grammatik.
  • Material urval och ordningsföljd för presentation.
  • Arbetsflöde och framkallningsprocess i Camera Raw (Adobe)

Förklaring till kursens genomgående tänk och program:

Skansens fasta och säsongsbetonade teman gör att vi vet vad vi kan förvänta oss på ett ungefär och därigenom planera vad och hur vi skall fotografera.

Med hjälp av en uppställd storyboard kan vi rikta all vår energi till att skapa ett rikt material och göra ett kvalitativt urval till vår slutliga bildberättelse.

Kurslängd 3 dagar totalt som bokas var för sig enligt önskemål. Två sammankomster med mig privat samt en egen fotograferings dag för att kunna göra om bilder som kan förbättras och komplettera med bilder som saknas.

Förkunskap: Grunder i manuell exponering är bra. Utrustning: Kamera och laptop med Adobes Camera Raw bildbehandlingsprogram.

Kursavgift 7495 kr. Boka med ett mejl. Moms tillkommer för företags fakturering.

Årskort på Skansen ingår. Resor, Mat och dryck som vi förtär på serveringar ingår ej.

Program och genomförande är helt i linje med hur proffs tar sig an uppgiften.

Dag 1: Vi möts upp på Skansen över en fika med genomgång för hur vi skall genomföra dagen. Jag har med mig en utskriven Storyboard Med ett antal bildrubriker. Muntligen går vi igenom varje bild med hur vi kan tänka och vad vi skall sträva efter med vår fotografering, -vilket budskap vill vi förmedla och hur vi på bästa sätt gör detta med din kamera. Vi täcker även in alternativa kameravinklar och bildkompositioner samt varierande kamerateknik om det alternativet är möjligt.

Varje bild rubrik görs med ett strukturerat fotograferingsflöde som täcker in ett varierande material för slutanvändning.

Dagen slutar klockan 16. Din uppgift blir att välja ut och skapa en story med ett begränsat antal bilder som du sedan delar med mig för diskussion och feedback.

Dag 2: Genomförs på egen hand med utgångspunkt för vad som behöver förbättras eller kompletteras efter vår gemensamma analys. Med årskortet besöker du Skansen efter behov och ambition.

Inför dag 3: har du grovsorterat och valt ut ditt slutliga bildmaterial efter ett genomtänkt och beprövat arbetsflöde.

Dag 3: Vår sammankomst gör vi på ett Cafe på Södermalm i Stockholm Där vi inledningsvis väljer ut de slutliga bilderna over diskussion och resonemang kring vad som sätter pricken över i för din slutliga presentation. Vi fortsätter med metodisk framkallningsprocess av dina alster i Camera Raw på din medhavda laptop. Slutligen Sätter vi en personlig prägel på ditt bildspråk med om det kan vara bra med färg, svartvitt eller kanske en ton som präglar o lyfter fram stämning, känsla och detaljer. Kursen slutar senast 16:00

Fotograf icepic Marcus Johansson