icepic kreativ fotograf

Med min breda och så här långt 25 års erfarenhet som yrkesfotograf kan jag skapa genomgående professionellt bildspråk inom i stort sett alla motivkategorier. Det är med bilder som med skriftspråk viktigt att hålla ihop berättelsen (bildspråket) i alla fall då man eftersträvar att lyfta fram kompetens och vidhålla kunskap som avsändare.

Min ständiga nyfikenhet som fotograf – föreläsare och kursledare har lett till att jag knäckt koden för bildens grammatik eller med andra ord hur bilder av vilt skilda motiv bör byggas upp genom bildkomposition för att tilltala betraktaren visuellt.

Kontakt mig med era tankar och behov så lägger jag fram ett förslag med fast eller löpande pris. (Prissättning följer Svenska Fotografers Förbunds riktlinjer) Timpris 1200 – 1500 kr. /tim. Redaktionellt – Kommersiellt

icepic – Fotograf Marcus Johansson

Referensbilder nedan skildrar mitt bildspråk som bygger på känsla för form, rörelse, uttryck hos människor, timing i action, känsla för färg kontra svartvit, kamerateknik samt framkallningsprocesser med mera i en rad olika motivkategorier snarare än att hänvisa till olika uppdragsgivare. Klicka på bilden för att se helheten korrekt.