icepic kreativ fotograf

Med lång och bred erfarenhet som yrkesfotograf har jag skapat bildstilar inom relativt många motivkategorier. Jag är passionerad och ständigt nyfiken på att utveckla alternativa sätt att återge visuellt berättande. Genom min roll som kursledare möter jag ständigt nya utmaningar inom fotografin som ofta går ut på både känsla och finmekanik samt att verbalt kunna förklara hur och varför. Detta ger fördjupad kunskap i kamerateknik som i kombination med varierande bildkomposition gör det möjligt att nyansera och förtydliga bildberättelser enligt uppdragets budskap.

Kontakta mig för förslag med fast eller löpande pris. (Prissättning följer Svenska Fotografers Förbunds riktlinjer) Timpris 1200 – 1500 kr. /tim. Redaktionellt – Kommersiellt

icepic – Fotograf Marcus Johansson

Referensbilder nedan skildrar mitt bildspråk som bygger på känsla för form, rörelse, uttryck hos människor, timing i action, känsla för färg kontra svartvit, kamerateknik samt framkallningsprocesser med mera i en rad olika motivkategorier snarare än att hänvisa till olika uppdragsgivare. Klicka på bilden för att se helheten korrekt.