Distanskurs Fotouppdrag

Med en här kursen utvecklar du ditt fotograferande från din egen nivå och i din egen takt med individuell återkoppling utan fysisk kontakt.

Nina Kursdeltagare Lofsdalen

Fotografering bjuder dig att hålla igång aktivt utomhus. Det finns ständiga utmaningar med att fotografera allt som du har runt husknuten, i hemmet, där eller det du bestämmer dig för att plåta. Om du så bara fotograferar en blyertspenna på köksbordet med fönsterljus så har den potential att bli till fotokonst på väggen. Använd kameran för att berätta om en plats eller kanske skildra en historia utifrån dina ögon sett. De flesta människor älskar att få ta del av bildberättelser. Och kanske ännu mer då den kommer från dig.

Kursens upplägg baseras på små korta uppdrag där du får anledning att verkligen bekanta dig med aktuellt bildmotiv. Det är nämligen dessa kunskaper som möjliggör för dig att få fram motivet och berättelsen så att andra kan förstå och ta till sig vad du vill visa eller söker förmedla.

Starta med 3 uppdrag. Vi håller inledande telefonsamtal för att reda ut dina förkunskaper så att vi kan sätta ungefärlig kunskapsnivå på uppdragens instruktioner. Genom videomöte med Zoom presenterar jag och går igenom vad du kan tänka på och försöka åstadkomma när du fotograferar. Mötet gör sig också lämpligt för frågor och närmare förklaring på uppgiften. Genom mejl har du fått ett skriftligt underlag att konsultera och komma tillbaka till då du behöver.

När du redovisar dina bilder så är det av väldigt liten betydelse hur du har lyckats. Allt som rör utveckling i fotografi kommer ner till övning och därefter mera övning. Med min hjälp lär du dig från vad du har åstadkommit hur det än ser ut. Jag brukar säga att gör först och analysera sedan. Genom dina övningsbilder kan du med min analys referera och reflektera över motiv och genomförande. Därigenom kan jag hjälpa dig vidare med nästa pusselbit. “Learn by doing”

Ps. Nu under 2020 inför BF och Julen har jag ett premiärerbjudande som du erhåller med presentkort! Köp startpaket med 3 uppdrag så bjuder jag på ett fjärde!

Mycket nöje och fotoglädje tillönskas! //Marcus – icepic

Lennart Kursdeltagare Stockholm

Kursens upplägg fungerar så här: Jag mejlar dig skriftligt uppdrag som du läser på och bekräftar med lämplig mötestid för videomöte. Jag håller en presentation och genomgång med Zoom på överenskommen tid. Ca 15-30 min. Med slutfört uppdrag enligt instruktioner kontaktar du mig för uppföljande videomöte för redovisning och analys av dina digitala bilder.

Uppdrag med bildmotiv har temat Stad/Samhälle för att göra det begripligt och tillgängligt.

Några övergripande bildrubriker som uppdragen grundar sig på: Gatuliv, Byggnader, Människor, Nöjen, Känslor, Uttryck, Kultur, Nattljus, Historia, Sevärdheter, Karaktärer, Stämning, Aktiviteter, Natur, Bildberättelser, m.m.

Ett uppdrag kan T ex. bestå av att fotografera stadens mötesplats, finaste byggnad eller skamfläck, fritidsaktivitet eller byns/stadens stolthet. Det är således inte motiven i sig som är av vikt utan hur de fotograferas som är kursens fokus.

T ex. Gör en härlig vybild av Öresundsbron i stämningsfullt ljus i all enkelhet men med instruktioner om att nå balanserad bildkomposition, fotografera Ringens mötesplats på Stockholms central ur ett kreativt perspektiv som för tankarna till stress eller citypuls, plåta Pajalas affärsgata som öde med spår av avslutad aktivitet så det syns och känns i bilden för mig som utomstående betraktare. Fånga umgänge med karaktärer och uttryck vid byns korvmoj/thaikiosk under rusningstid är några exempel hämtat ur mitt resonemang för uppgifter. Uppgiftens krav på hur motivet skall skildras varierar efter vald kunskapsnivå. Skillnaden och fördelen är att du med ett fotografiskt uppdrag i ryggen får auktoritet och tillträde till en helt ny värld av fotografiska möjligheter.

Fawzi Kursdeltagare Paris

Varje uppdrag/bildrubrik består av en eller flera kunskapsdelar enligt de olika kunskapsnivåerna nedan. Jag försöker likna kunskapsdelarna som uppställda pusselbitar med förklaring som pekar på vad som är av vikt och vad som göra skillnad samt eventuella fällor som utgör vanliga misstag, lätt blir fel eller kan misstolkas av betraktare i efterhand. Kunskapsdelarna återkommer och repeteras i kommande uppgifter men kan också ta ny form som mer varierade eller nyanserade. På så vis förankras grunderna väl och utmaningarna fortsätter mer finslipat och kreativt varefter du är redo.

Redovisning av utfört uppdrag sker genom videmöte via Zoom och beräknas till ca 30 minuter per uppdrag.

Fotouppdraget redovisas med 5-7 av dig utvalda digitala bilder. Du avgör om du presenterar dom som bildbehandlade eller inte. Tänker mig att det följs naturligt efter vald kunskapsnivå. Tillsammans diskuterar vi din fotografering och sätter fingret på bra och mindre bra. Jag ger förslag på tänkbart alternativt genomförande samt pekar på uppgiftens kunskapsdelar och förklarar pedagogiskt med dess korrekta terminologi.

Nu kan du välja om du vill gå vidare till nästa uppdrag eller kanske göra om samma med insikt från feedbacken. Vill du ha en ytterligare analys räknas det som ett nytt uppdrag. Annars mejlar du mig då du är redo för nästa uppgift och processen börjar om.

Sofi Kursdeltagare Ho Chi Minh City
Innehåll:
  • Temaunderlag: Fotoövningarna grundar sig på att beskriva ett samhälle/Stad.
  • Innehåll/Kunskapsdelar: Resonemang, Förberedelser, Kameravinklar, Bildseende, Bildkomposition, Kreativitet, Bildberättande,
  • Kommunikation: Videomöte med Zoom
  • Varje uppdrag redovisas med 5 -7 varierande bilder
  • Kunskapsnivåer: Enkel – Entusiast – Proffs

Pris för start med 3 uppdrag 2500 kr. Pris för följande uppdrag: 595 kr/st. Pris för start med 10 uppdrag 5900 kr. pris för start med 15 uppdrag 7495 kr. Betalningsvillkor förskott. Moms tillkommer för företagsfakturering.

Kontaktuppgifter för anmälan

En guide för de olika Kunskapsnivåerna:

Som nivå Enkel tar du som nybörjare första stegen till att skildra uppdragen så gott du kan med kamera eller mobilkamera. Utmaningen ligger i att skapa tydliga bilder som kommunicerar enligt bildrubriken. Övningarna skall genomföras noggrant med eftertanke så det uppfattas vid redovisning. Min analys och feedback kommer sätta fingret på sådant som hjälper dig förstå vad som blivit tokigt och varför samt vad som är bra och varför.

Som nivå Entusiast har du plåtat ett tag. Kanske lite till och från i perioder eller mer frekvent med stort intresse för att lära mer. Du har hygglig koll på kompositionsregler samt kan exponera kameran manuellt med S-tid – Bländare och Iso.

Som nivå Proffs fotograferar du regelbundet. Kanske livnär dig som yrkesfotograf eller tar uppdrag då och då. Har gjort ett antal workshops tidigare och suktar efter att förädla tidigare kunskaper, hitta nya vägar med teknik och bildkomposition, samt skapa ett bredare eller mer nyanserat bildspråk.

Anna Kursdeltagare Berlin

Med Stad/Samhälle som tema har du tillgång till de flesta bildmotivet som vi kan känna igen och lära från. Det är på det hela taget inte bildmotivet som är intressant utan hur vi väljer att fotografera det. Dessa kunskaper kan sedan appliceras på de mest varierande bildteman när det kommer till Bildseende, Kamerateknik och Bildkomposition.

Här är en samling bildrubriker på temat Stad/Samhälle som jag hoppas leder till inspiration och kanske alternativa sätt att komponera bilder!