Bildanalys och feedback av dina medhavda bilder/portfolio

Bildanalys sätter fingret hur bilden är uppbyggd med komposition och bildriktning. – Vad som är bra utifrån bildens motiv och budskap. – Vad eller vilka detaljer och egenskaper som kan ge bilden ytterligare tydlighet samt hur den blir mer visuellt intressant om sådant finns att önska. Jag berättar om din bilds nyttjande av tredjedels regeln och gyllene snittet med pedagogisk förklaring som gör det enklare att förstå och relatera till. Vi går också igenom kamerateknik och hur den är använd samt vad som händer med bilden om vi föreställer oss alternativa inställningar med slutartider, skärpedjup och eventuella ISO-hastigheter som kan påverka brus positivt eller negativt. Din bildserie kommer också berätta för oss hur tänk och resonemang gått då de gjordes som kan vara till stor hjälp att veta om det inte redan står helt klart. Jag kommer också utifrån ert önskemål peka på vad som kan göra mer för ert bildspråk och vilken typ av fotoövningar som är utvecklande. Vi pratar om bildens stämning, känsla samt närvaro och kontakt. Hur färg eller gråskala förhåller sig till ditt motivval samt vad detta gör för berättelsen. Bildens trovärdighet efter stil och genre. Vi diskuterar bildens framkallning med färg – ton – gråskala samt hur kontraster, ljus och dess övergångar ter sig.

Till vår hjälp använder vi oss av en lista med frågeställningar stolpat som rubriker som du även får med dig så att du kan fortsätta att utvecklas i medveten riktning.

Pris 1290 kr. Boka tid genom marcus@icepic.se icepic workshops firar 20 år 2021 

Spontana kommentarer från kursdeltagare…

Bildanalys från varierande bilder:

När din bild har flera huvudmotiv utspridda över hela bildrummet försöker man som här i bilden skapa en tilltänkt form eller mönster av motiven. Genom att placera sig med kameran och komponera människorna kan jag återge en tilltänkt form av en triangel som av naturliga skäl är lättare att se och uppfatta på den tvådimensionella bilden. Denna för att vara noggrann trehörning binder ihop kropparna till en likvärdig fördelning där ingen av personerna framstår som mer eller mindre viktig trots avståndet dom emellan.
När vi gör fotografiska bilder försöker man separera motiven från varandra. I annat fall integrerar de och blir till klumpar i den tvådimensionella bilden. När de istället blir väldigt utspridda motiv söker man skapa en formation (som den tidigare bilden här på sidan med triangel) eller linje som binder samman för att kunna ta till sig och läsa bilden enklare. Här är mitt försök till att skapa en Bruten Linje som går från nedre vänster hörn upp till övre höger hörn som lite zick zack mönster. Det här kan ju låta lite knepigt men är betydlig enklare att lära sig med Hands On övningar!
Bildriktning är för många lite luddigt. Den här kompositionen har en negativ bildriktning. Utgå från huvudmotivet och åt vilket håll mannen är på väg i förhållande till hans placering innanför ramen. Här är han på väg ut ur bildrummet vilket gör en negativ riktning. vänd på honom och det är en positiv riktning. Negativa riktningar behöver ha en funktion eller syfte i annat fall ruineras bilden till det sämre och framstår som tämligen ointressant. Att han här lämnar bergskanten får en naturlig förklaring då vi inte kan förvänta oss det motsatta. Lär dig att läsa och använda bildriktning så lyfter dina bilder garanterat!
Genom att luta kameran diagonalt polariserar jag motivet. Det framhäver hennes uttryck och kroppshållning och gör miljön mer sekundär. Istället för ett kortare skärpedjup som kan reducera bakgrunden till ett minimum.