Icepic Fotograf Marcus Johansson

Bildanalys och feedback av dina medhavda bilder/portfolio

Bildanalys sätter fingret hur bilden är uppbyggd med komposition och bildriktning. – Vad som är bra utifrån bildens motiv och budskap. – Vad eller vilka detaljer och egenskaper som kan ge bilden ytterligare tydlighet samt hur den blir mer visuellt intressant om sådant finns att önska. Jag berättar om din bilds nyttjande av tredjedels regeln och gyllene snittet med pedagogisk förklaring som gör det enklare att förstå och relatera till. Vi går också igenom kamerateknik och hur den är använd samt vad som händer med bilden om vi föreställer oss alternativa inställningar med slutartider, skärpedjup och eventuella ISO-hastigheter som kan påverka brus positivt eller negativt. Din bildserie kommer också berätta för oss hur tänk och resonemang gått då de gjordes som kan vara till stor hjälp att veta om det inte redan står helt klart. Jag kommer också utifrån ert önskemål peka på vad som kan göra mer för ert bildspråk och vilken typ av fotoövningar som är utvecklande. Vi pratar om bildens stämning, känsla samt närvaro och kontakt. Hur färg eller gråskala förhåller sig till ditt motivval samt vad detta gör för berättelsen. Bildens trovärdighet efter stil och genre. Vi diskuterar bildens framkallning med färg – ton – gråskala samt hur kontraster, ljus och dess övergångar ter sig.

Till vår hjälp använder vi oss av en lista med frågeställningar stolpat som rubriker som du även får med dig så att du kan fortsätta att utvecklas i medveten riktning.

Pris 1490 kr. Boka tid genom marcus@icepic.se icepic workshops firar 20 år 2021 pris året ut 1190 kr

Obs den här analysen ingår i Fotokurs 3-stegs utveckling

Red & Green

Red & Green

Analys av fotografiet ovan: Huvudmotivet är på väg in i bildrummet och har därför en positiv bildriktning med mera utrymme framför henne mot bakom. Tidsmässigt är hon på väg tillbaka i tiden vilket kan ha sin underton av betydelse beroende på vilket budskapet är? Bildkomposition följer tredjedels regeln hyggligt med nacken i det gyllene snittet. Den är således välgjord med utmärkt utfyllnad för att skapa bästa möjliga kontakt och närvaro där inget i bildrummet är överflödigt. Rörelsen skapar stämning och liv och oskärpan leder tankarna till spontanitet och förmedlar stark trovärdighet med verklighetsförankring. De sparsmakade färgerna ger ett fint visuellt intryck och höjer bildens spänning och kontraster tillsammans med linjespelet i rulltrappa och glasfasad som förhöjs starkt av de båda diagonala riktningarna.

Spontana kommentarer från kursdeltagare…

 

Clara ansiktsporträtt 4415/21

Ett snävt beskuret ansiktsporträtt ger tillträde till själen med god närvaro och kontakt genom hennes ögon. Händer och lite busig frisyr i en svagt komponerad diagonal understryker viss spontanitet och ger uttrycket naturlig trovärdighet i positiv bemärkelse.