Verksamhetsbilder Industri

Välkommen

Fotograf Marcus Johansson

Halv- eller Heldags paket

Före jag började min professionella bana som fotograf drev jag reklambyrå och jobbade tätt med nya koncept och säljande idéer. Den erfarenheten bär jag med mig när jag plåtar kreativt åt företag.
De senaste tre åren har krav på kvalitativa bilder kommit tillbaka. Gärna trovärdiga fotografier från verkligheten med stil och känsla som kan representera verksamheten och helst lyfta fram det kommersiella budskapet.

Halvdags paket innehåll:
Fotografering av er verksamhet enligt era önskemål och förslag från mig. Urval och färdigställande av 4-6 fotografier som levereras digitalt färdiga för användning.
Pris 9600 kr.
Heldags paket innehåll:
Som ovan med 8-12 färdiga bilder.
Pris 15400 kr.

Har du för avsikt att kommunicera bildspråk med din målgrupp?
Här är några viktiga frågeställningar:
– Vad är ert budskap?
– Till vem vänder ni er?
– Hur viktig är bildens trovärdighet?
– Hur framstår företagets ambition och kompetens genom era bilder?
– Vilka undertoner kan uppfattas av betraktaren?
– Hur länge skall bilden fungera tidsmässigt?
– Finns det en tråd som binder samman era bilder till en gemensam stil och berättelse eller kan det uppfattas som ett rörigt plockepinn?