Fotokurs slow photography Intensiv 100 timmar

Privat med professionell fotograf

icepic fotokurser 20 år 2021

Med utgångspunkt från dina nuvarande förutsättningar bygger vi en bred fotografisk plattform. Tillsammans tar vi ut riktlinjer för vad du önskar åstadkomma och genomföra kunskapsmässigt med målet att bredda och nyansera ditt personliga bildspråk.

Vilka egenskaper utmärker en god fotograf?

 • Manuella inställningar är grunden för korrekta eller önskvärda exponeringar. Dessa kunskaper är grunden för kamerans automatiska program samt plattform för digital bild behandlingsprocess.
 • Bildkomposition är fotografiets grammatik och används för att göra bilden visuellt attraktiv, tydlig, kreativ eller nyanserad i önskad riktning.
 • Förutse hur motiv bör fotograferas genom att omvandla den tredimensionella motivet ner till ett tvådimensionellt fotografi.
 • Förstå hur ljus och skuggor påverkar och hur de bör användas till fotografiets fördel. Använda externa ljuskällor som elljus eller blixt.
 • Använda brännvidd och skärpedjup till att renodla och polarisera motiv och bildberättelse.
 • bildbehandla bilder med korrekt färgtemperatur eller gråskala.
 • Förstå processen från bildidé till färdigt fotografi.

100 aktiva fotokurs timmar med privat handledning fördelat på sammankomster och egen tid ger dig en klar och tydlig riktning med insikt och förståelse för vad som gör skillnad. Kunskaper som förändrar och förtydligar med hur du kan använda kameravinklar och bildkomposition till att skapa härliga bilder av en bred eller mer nyanserad motiv grupp.

Det syns på bilden när en fotograf vet vad den gör. Även ett snapshot förtäljer bakomliggande kompetens. En kvalitativ bild mäts inte genom hur vi uppfattar eller personligen tycker om motivet. En kvalitativ bild redogör för fotografens hantverk likt skickligheten hos en musiker, kock eller mekaniker. Det är detsamma som bildens grammatik och ligger till grund för hur vi sedan formar och nyanserar våra bildberättelser.

Kurslängd 100 timmar totalt fördelat i önskad takt under 4-9 månader.

 • 40 timmar med mig som privat handledare i Stockholm fördelat på ett antal sammankomster med olika teman. Genomsnittligt kursdag är 6 timmar.
 • 60 Tim. Skriftligt temarelaterade fotoövningar som du genomför där du bor eller befinner dig på egen hand. Handledning får du över telefon eller videomöten.
 • 10 timmar ingår med professionell bildanalys och feedback genomförda fotoövningar.

Kursavgift 44750 kr.
Kursavgiften betalas i förskott eller del betalas under kurstidens period.

Mat och dryck som vi förtär på serveringar under sammankomsterna tillkommer. Samt eventuella resor med Stockholms Lokaltrafik.

Övriga möjligheter som medför extra utgifter kan vara särskilda önskemål från er som T ex. Inträden på evenemang/arenor för att fotografera skarpa situationer, Hyra av fotostudio, Modell arvode eller annat extra som ni väljer att köpa. Ni kan också lägga till fler kurstimmar eller förlägga delar av kursen på annan geografisk plats eller utomlands.

Val av kunskapsinriktning sätter vi tillsammans efter förutsättningar och önskemål. Kunskapsnivåer från nybörjare till entusiast eller proffs.

 • Porträtt – Människor i olika former, miljöer och ljus
 • Sport eller Fritid med aktiviteter
 • Reportage uppbyggnad av bildberättelser
 • Reseskildring
 • Arkitektur – Interiörer
 • Produktfotografering med produktbord och ljussättning eller i miljö
 • Landskap
 • Stämningsfotografering
 • Bildspels presentation av bestämd motivkategori
 • Bildbehandling – arbetsflöde Camera Raw Photoshop för färg och svartvit
 • Nattljusfotografering med stativ
 • Naturfotografering efter önskemål som
 • Street Photography (Gatufoto)
 • Studiofotografering med modell
 • Fotojournalistik – Redaktionellt
 • Kreativt bildspråk på särskild motivkategori
 • Stadsmotiv
 • Reklam kommersiella bilder
 • Bildanalys med konkreta frågeställningar samt kompositionsregler och brytpunkter
 • Kamerateknik för rörelser och panorering
 • Skoblixt för kameran eller ljussättning med studioblixt
 • Dokumentär fotografi

(Kombinera upplägget med fotoworkshop utomlands enligt planerade fotoresor med icepic.)

Kunskaps inriktningar som bildmotiv nedan

Arkitektur – Exteriörer
Street Photography – Reportage – fotojournalistik
Orm-restaurang Hong Kong
Industri – Rörelseoskärpa
Motorsport – Action – Timing
Dokumentärt – Kamerateknik – Street Photography Frankrike VM-Guld 2018
Vin – Stämning – Ljus – Produkt & Detaljfoto
Panki
Mat – Produktfotografering – Ljussättning
Arkitektur – Form – Grafiskt, Stockholm
Porträtt On Location
Stadsmiljö – Vy – Kamerateknik – Fotokonst – Bildkomposition, Stockholm
Vy – Landskap – Stämning, Alsace
Djurfotografering – Porträtt – Exponeringsteknik samt Digital framkallningsprocess
Interiörer – Arkitektur – Bildkomposition Fine Art, Stockholm
Porträtt On Location Fashion style
Sport – Aktivitet – Livsstil
Personal – Företagsfotografering – Bildberättande
Relationer – Street Photography – Timing
Produktfoto Studioljus – Exponering samt framkallninsprocess
Nattljusfotografering – Bildkomposition – Framkallninsprocess
Studioporträtt – Ljussättning – Kreativ – Artist – Skivomslag
Grupporträtt – Kreativt – Miljö
Stadsmotiv – Cityscapes
Spontanitet – Närvaro & Kontakt – Människor – Bildberättelse
Street Photography – Bildberättelser, Paris
Motorsport – Action – Timing – Kamerateknik
Barnporträtt – Action – Kamerateknik
Bildidéer – Kreativ – Äggsushi – Styling – Ljussättning – Framkallningsprocess
Bildspråk – Bildberättelse – Bildrum
Sport – Action – Fine Art – Midnattsloppet Stockholm
Levande bilder i spontana situationer
Binda ihop bildelementen till berättelser, Stockholm