Grundläggande fotografering, bildkomposition & framkallning

Den här kursen är för dig som vill börja helt från början utan förkunskaper.

3 sammankomster privat i Stockholm: 1. Grundkurs intensiv 2. Bildkomposition 3. Bildbehandling i Adobe Camera Raw

Kursdeltagare 7684/21

Medveten kontroll och kunskap föder kreativitet som gör fotografering magiskt roligt” //Marcus

Kursavgift 6950 kr. (Ord pris för enstaka kursdagar 10500 kr.) Inkluderar skrivna relaterade fotoövningar mellan varje sammankomst. Kursintyg ingår. Anmäl dig via mejl till marcus at icepic punkt se

Utrustning för kursen är Digital Kamera SLR vilken som helst. Laptop med Camera Raw som ingår i Photoshop eller Lightroom.

Kurstid 10-16 Bokas enligt överenskommelse med ett datum i taget i önskad takt.

Innehåll:

Sammankomst 1. Lär dig exponera manuellt med Exponeringstid – Bländare – ISO samt hur du tänker och använder funktionerna för alla motiv grupper och ljusförhållanden. Metodiskt och pedagogiskt fotograferings flöde gör att du inte förväxlar eller glömmer.

2. Grundläggande kompositionsregler teoretiskt och praktisk fotografering som visar hur du bygger upp en bild till att bli mer förståelig och visuellt intressant.

3. Metodisk framkallnings flöde från hur du börjar till färdigt fotografi i Adobe Camera Raw sluter cirkeln och tar fram det bästa av dina digitala bilder.