Icepic Fotograf Marcus Johansson

Produktfotografering för näthandel

Lär dig fotograferar produkter för webbshop/blogg

Med hjälp av fantasi, kreativitet och en stor portion foto-kunskap sätter vi in produkter eller tjänster i levande miljöer som återger och tydliggör dess användningsområde och funktionalitet. Det gör det roligare och mer informativt för betraktaren. Statiska layouter med kliniska produktbilder känns förlegat och vänder sig mer troligt till den som redan vet vad den skall köpa. Och för dig som intresserar sig för att kommunicera med bild är det här oslagbart bra för att lära sig vikten och betydelsen av hur samtliga bildelement bygger upp och genererar ett visuellt effektfullt och balanserat fotografi.

Kursen har följande steg med inriktningar utformade för en dagskurs. Dina förkunskaper avgör var du lämpligast börjar eller om du vill genomföra hela programmet med alla stegen som motsvarar 5 sammankomster à en dag åt gången fördelade enligt en rimlig takt för bästa möjliga utbyte av inlärningsprocess.

  • Kamerateknik med manuell exponering rätt val av skärpedjup är grunden för all fotografering.
  • Bildkomposition avgör hur bilden kommer att läsas och intressera betraktaren oavsett bildmotiv.
  • Placering av produkter i utomhus-miljöer och sammanhang alternativt med produktstudio.
  • Använda befintligt dagsljus på bästa sätt. Alternativt blixtljus eller fast ledljus i studiomiljö.
  • Grundläggande till avancerad bildbehandling i Camera Raw (adobe) och PS. Metodiska arbetsflöden efter din bildstil.

Kursavgift 5800 kr. per tema och kursdag. Kursen utförs privat med mig samt ger dig fotoövningar att genomföra mellan varje steg vid flera valda. Moms tillkommer. Platser för fotografering är olika miljöer men kan även utföras i studio. Studiohyra tillkommer med 500 kr/tim. Kurser utanför Stockholm kan förläggas enligt önskemål mot resetillägg och eventuellt boende.

icepic workshops firar 20 år 2021 Jubileumspris 3600 kr. per tema och kursdag.

Kamerautrustning: workshopen anpassas till det du använder men du får även rekommendationer till utrustning som kan vara behjälplig.

Start kl. 10:00 Slut 15:30

Kontakta mig via mejl eller telefon med frågor och bokning

icepic – Fotograf Marcus Johansson