Stockholm Street

Några bilder från helgens fotokurs i gatufoto.. Klicka på rubrik för att aktivera bilder och sedan på bilden för att se 100%

Slussenbygget

(KLICKA PÅ RUBRIK FÖR ATT AKTIVERA BILDER) Jag har plåtat mycket byggen och tung industri genom åren. Här försöker jag skildra Slussen-bygget med en bildruta från hur vi som passerar platsen upplever det sammantaget! Uppdragsfotografering fler referensbilder

Stockholm Street

(KLICKA PÅ RUBRIK FÖR AKTIVERA BILDER) Några Street-bilder från huvudstaden.. Kom med ut i helgen 16-17 Sep och gör din berättelse av Stockholm! Till kurssidan anmäl dig med ett mejl!