Fototips för bättre bilder oavsett kamera

12 juli, 2012

Foto: Bröllop Delsbo

3. Horisontlinjen behöver inte alltid vara rak:
Pröva att vinkla kameran efter motivets form, position och lutning t ex nedåt mot backen eller uppåt mot himlen eller tom lite snett diagonalt. Detta gör bilderna mer intressanta genom att lutningen i regel separerar motivet från bakgrunden och man kan då även med en enkel kamera som inte har grunt skärpedjup (dvs. suddig bakgrund) ändå få en liknande betydelse. Och glöm inte att ställa kameran på högkant när så motivet bygger höjd som t ex människor och höga byggnader.

Klarar du att leva upp till de här 3 stegen så kommer dina bilder att bli märkbart intressantare för betraktaren!

Kommentar

Fält markerade med * är obligatoriska.