Tolka Fotografier

25 februari, 2011

En ensamstående bild bör kunna tolkas på fler sätt för att bli riktigt bra. Med bra menar jag inte teknik utan att innehållet berör och skapar associationer i någon riktning. Lägger du sedan till en titel eller bildtext så är det kanske bättre om bilden tolkas ungefär lika från olika betraktare eftersom du då styr tankarna i rikting med texten och därmed skapat förväntningar.

Kommentar

Fält markerade med * är obligatoriska.